Nyheder

Nyhedsbrev september

Efter en dejlig sommerlejr samt gruppens 75-års jubilæum, oprykning og sæsonstart, er alle grenene kommet godt i gang med spejderarbejdet efter ferien. Også velkommen til de nye spejdere der er startet. Velkommen til gode spejderoplevelser i Valdemar Atterdag.

Lederkabalen

Der blev afholdt forældremøde 11.september. Mødet var egentlig planlagt til at skulle indeholde generelle ting. Men da vi lige efter ferien havde stor ledermangel, blev mødet startet med de dystre nyheder. Før og efter sommerferien har flere ledere desværre ønsket at stoppe. Der er blevet rykket rundt på de ledere der er tilbage, og flere har taget nye, større opgaver eller dobbeltopgaver.

Til forældremødet fik vi fire nye miniledere (Dan, Line, Casper og Martin), som sammen med Roar og Karen (der begge er under 18 år) kan drive minigruppen. Gruppen havde ønsket tre nye ledere, men da flere af de nye ledere har arbejde med rejser, vagter eller lignende, var der fire der meldte sig. Velkommen til de nye! Vi håber I får en god tid i gruppen, med sjove og gode oplevelser sammen med jeres (og vores) børn!

Juniorgrenen er stadig meget tyndt besat. Simon er ny leder, og sammen med Frederik (under 18 år) er der  stærkt behov for en kollega eller to mere. Alle juniorforældre (og andre) bedes kraftigt overveje om I kunne hjælpe til i juniorgrenen. Hvis ingen melder sig, må vi lave en ordning med at forældrene skiftes til at komme og hjælpe. For børnenes skyld er den bedste løsning nogle faste ledere (der ikke nødvendigvis kommer hver gang) i stedet for over 30 forskellige voksne.

Troppen har haft tre ledere i den forgangne sæson. En er stoppet, en er flyttet til København og den sidste stopper til oktober. Hanne (tidligere mini- og juniorleder), Peter (tidl. Gruppestyrelsen) og Klaus er blevet nye tropsledere og glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

Gruppeledelsen er også ændret, idet Christoffer er begyndt på en ny uddannelse, der ikke levner meget tid hverken til Aalborg eller til spejder. Det er ikke lykkedes at finde en ny gruppeleder endnu, så er der en der har en gruppeleder gemt i maven, er det bare om at komme frem. Indtil vi finder en anden løsning, er funktionen tredelt mellem Hanne, Mette H. (kasserer) samt Mette P. (formand).

Til forældremødet blev der også valgt to nye ind i styrelsen, i stedet for dem der har taget lederfunktioner, nemlig Ulla samt Kristian. Også velkommen til jer!

Trailer
Som mange af jer ved, fik vi desværre stjålet vores store boogietrailer i foråret. Ny trailer er på vej, og skulle efter sigende lande til afhenting i næste uge (uge 38).

Lys udenfor
Vi har længe ønsket mere lys udenfor, så det er nemmere at lave aktiviteter udenfor i vinterhalvåret, og også mere lys omkring trailer/skur/cykelstativer bag busstoppestedet. Det bliver lavet i løbet af september/oktober.

Indbrud
I weekenden 2-3.september havde vi desværre et indbrud i spejderhyttten. Der var forsøgt at bryde ind gennem to forskellige vinduer samt havedøren i køkkenet, og det lykkedes for tyven(e) at komme ind gennem det ene vindue. Så vidt vi kan se, er der ikke stjålet noget, men døren og vinduerne er beskadigede/ødelagte. Forsikringen betaler for udbedringen, og det vil blice lavet her i efteråret.

Tag
Som nogle af jer måske har opdaget, er vores tag meget gammelt og hullet, og det haster meget at få et nyt. Det drypper nogle gange ind i køkkenet, når det regner meget. Kommunen dækker noget af udgiften til udskiftning af taget, men alligevel kan det komme til at koste os ca. 50.000 kr. Hvis vi skal afholde så stor en udgift, bruger vi hele vores opsparing, og det vil være ærgerligt. Vi har måske mulighed for at få nogle tagplader gratis, men aftalen er stadig usikker. Vi har måske også mulighed for at få tømrerelever på tech-college til at lave arbejdet. Hvis de to ting falder i hak, vil der alligevel være udgifter til stilladsleje, bortskaffelse af det gamle tag, samt nye lægter mv. Det betyder også et større koordineringsarbejde end hvis vi bestilte et tagfirma til at ordne det hele. Er der en forælder der har lyst til at hjælpe med at koordinere opgaven, vil det blive taget vel imod!

Gruppetur
Vi er ved at planlægge en tur for alle gruppens spejdere og ledere i weekenden 4.-5. november. (Troppen skal måske af sted allerede fredag). I får nærmere besked om dette når vi kommer lidt tættere på, men notér allerede datoen, så vi kan få så mange som muligt med.

T-shirts
I kan stadig nå at købe en af de flotte VAT-t-shirts inden Skt. Hans og sommerlejren, på følgende link: https://medlem.dds.dk/event/id/6582/register

Juletræer
Selvom vi kun har september nu, går gruppestyrelsen meget snart i gang med at arrangere fældning og salg af juletræer. For dem der ikke har været med før, så fælder vi selv juletræerne i Nøvling enten lørdag eller søndag i den sidste weekend i november (præcis dato kommer snart ud). Vi har brug for forældre og tropsspejdere til dette. Juletræerne kører vi til spejderhuset, hvor de står i haven indtil de er solgte. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag med frisk luft, og vi sørger for mad til os.
De tre weekender i december sælger vi juletræerne fra en bod i rundkørslen. Det er spejdere (alle aldersgrupper) og forældre der står for juletræssalget, og det er smadder hyggeligt. Vi laver også bål og popcorn, og dagene er delt op i 3-4-timersvagter, så man også kan nå andre ting. Vi forventer og håber på at alle familier (min. en spejder + en forælder) tager mindst én vagt, og har man flere børn der er spejdere, er det to vagter. Der kommer mere info samt tilmelding til fældning og salg af juletræer.

Julekalendere
For at komme en stor udgift til tag i forkøbet, planlægger vi at gruppen skal sælge julekalendere i år for Det Danske Spejderkorps. I får mere info om dette, når vi har planlagt det. Vi ved godt at det kommer oveni juletræerne, men vi kan tjene ret mange penge på dette, og der er måske mulighed for spejderne selv at få små præmier efter antallet af solgte julekalendere.

Vikarliste
Til forældremødet snakkede vi om at lave en vikarliste, så vi har nogle vi kan ringe til, hvis flere ledere er forhindrede i at komme til møderne. Henvend jer endelig, hvis dette har interesse.

Desuden kunne vi også godt tænke os at vide, hvis der er andre der har noget at byde ind med, f.eks. at skaffe gratis brænde til bål, billig maling mm, eller hvis nogle er vilde med f.eks. at pudse vinduer el.lign. Gruppen har ansat Roar til at gøre rent i spejderhuset, men det er ikke hovedrengøring. Så hvis man keder sig en dag ens barn skal til spejder, må man gerne byde ind med en opgave i huset J

Til de nye forældre (og andre der trænger til at få det gentaget), er her til slut lidt generelle informationer. Ellers henvises til velkomstbrochuren som ligger på hjemmesiden, samt hænger i papirformat i en tyk plastiklomme på opslagstavlen i spejderhuset, tage endelig en med hjem).

Afbud
Vi vil rigtig gerne have, at I melder afbud, hvis jeres barn ikke kan komme til spejdermøde. Vi er i fuld gang med at opdatere medlemssystem og hjemmeside med alle de nye oplysninger om ledere mv, og i nær fremtid kommer mobilnummer og email til lederne i hver gren på hjemmesiden, så I kan se til hvem I kan melde afbud. Det er ærgerligt at arrangere et møde til f.eks. 15 spejdere, og først til selve mødet finde ud af at halvdelen ikke kan komme.

Kom til tiden
Vi vil rigtig gerne have at jeres barn møder til tiden til spejdermøderne. Alle spejdermøder starter med flaghejsning, som er en lille ceremoni, og det er forstyrrende, hvis der kommer et par stykker for sent.

Påklædning
Hvis barnet har uniform og tørklæde, skal det bæres til hvert møde. Tørklædet skal altid yderst (hvis man f.eks. har regnjakke på over uniformen). Der skal varmt nok tøj med/på, og regntøj hvis der er risiko for regn (det er der ofte). Lad ikke barnet tage til spejder i noget tøj, som er en katastrofe hvis det bliver meget beskidt eller går i stykker. Gem gerne noget gammelt tøj, som man kan bruge til spejder. Vi laver ofte ting der sviner J

Pak til tur sammen
Når dit barn skal på tur (der ligger en standardpakkeliste på vores hjemmeside), så snak om hvad der skal med på denne tur, og pak sammen med barnet. Så ved barnet hvad det har med og hvor det er placeret i rygsækken, og på et tidspunkt kan barnet faktisk pakke helt selv!

 

Det blev et lidt langt nyhedsbrev denne gang. Rigtig god september.

 De bedste spejderhilsner Hanne, Mette H. og Mette P.